دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

اعضاي كميته تحصيلات تكميلي دانشكده مكانيك به شرح زير مي باشند :
1-دكتر بابك مهماندوست
2-دكتر فاطمه فرهت نيا
3-دكتر محسن لوح موسوي
4-دكتر داود طغرائي
5-دكتر افشين منوچهري فر
6-مهندس فرشيد آقاداودي
7-مهندس محسن اشرفي
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal