دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
برنامه ترمی مصوب دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برق گرایش کنترل
عنوان دروس جبرانی
ردیف
نام درس
نظری
نوع
1
2
3
کنترل مدرن
روش تحقیق
کنترل خطی
3
2
3
جبرانی
جبرانی
جبرانی
 
 
 
 
 
نیمسال اول
ردیف
نام درس
نظری
نوع
1
2
3
4
5
 
روش تحقیق
کنترل خطی
کنترل مدرن
سیستمهای کنترل دیجیتال **
ریاضیات مهندسی پیشرفته **
2
3
3
3
3
 
جبرانی
جبرانی
جبرانی
اصلی
اصلی
 
 
 
 
ü       دروس جبرانی : دروس جبرانی به تشخیص مدیر تحصیلات تکمیلی و طبق کارنامه و ریز نمرات کارشناسی دانشجو از دروس فوق بصورت جبرانی انتخاب می شود . گرفتن دروس جبرانی برای کلیه دانشجویانی که این دروس را در مقطع کارشناسی نگرفته اند و یا اگر گرفته اند نمره آنها زیر 12 شده است ، و یا اگر در دوره کاردانی گرفته اند،باید این دروس را اخذ نمایند.
ü       دانشجویانی که درس سیستمهای کنترل دیجیتال را در دوره کارشناسی گذرانده اند مجاز به اخذ مجدد این درس در دوره کارشناسی ارشد نمی باشند و به جای آن بایستی درس کنترل چند متغییره را بعنوان درس اصلی بگیرند .
ü دانشجویان لازم است حداقل دو درس جبرانی در ترم اول اخذ نمایند .
ü     دانشجویان محترم باید دقت فرمایند در هر ترم می توانند حداکثر 12 واحد و حداقل 9 واحد انتخاب نمایند و در ترم چهارم می توانند حداکثر 14 واحد و حداقل 9 واحد اخذ نمایند .
نیمسال دوم
ردیف
نام درس
نظری
نوع
1
2
3
4
5
6
سمینار *
کنترل بهینه *
کنترل غیرخطی **
کنترل چند متغیره *
مباحث ویژه (1) کنترل فازی
مباحث ویژه (2) الکترونیک قدرت 1
2
3
3
3
3
3
تخصصی
تخصصی
اصلی
تخصصی
اختیاری
اختیاری
 
 
 
 
ü     دانشجوئی درس جبرانی دارند لازم است همه این دروس را تا پایان ترم دوم اخذ نمائید .
نیمسال سوم
ردیف
نام درس
نظری
نوع
 
1
2
3
4
5
6
7
کنترل مقاوم
کنترل بهینه *
کنترل تطبیقی
مباحث ویژه (2) (الکترونیک قدرت 1)
مباحث ویژه (3) (شناسایی سیستم)
بهره برداری پیشرفته در سیستمهای قدرت
قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت
3
3
3
3
3
3
3
اختیاری
تخصصی
اختیاری
اختیاری
اختیاری
اختیاری
اختیاری
 
 
 
 
 
 
ü     دانشجویانی که درس جبرانی داشته اند بایستی طوری برنامه ریزی کنند که دروس باقیمانده آنها فقط مربوط به ترم 3 باشد – اخذ دروس مربوط به ترم اول و دوم – در ترم چهارم مجاز نمی باشد .
نیمسال چهارم
ردیف
نام درس
نظری
نوع
1
پروژه کارشناسی ارشد
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü    توضیحات مهم : طبق برنامه دروس ترم بندی شده دروس در ترم به عنوان پیش نیاز برای ترم بعد محسوب می شود . چنانچه دانشجویی از ترم ما بعدی درس را ثبت نماید و رعایت پیش نیاز آن درس را ننماید از نظر تحصیلات تکمیلی دانشکده و آموزش دانشگاه بلا اعتبار و مسئولیت دانشجو خواهد بود .
ü    دروس اصلی اجباری با ( ** ) و دروس تخصصی اجباری با ( * ) مشخص گردیده اند .

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal