دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

به نام خدا

اطلاع رساني سامانه ظرفيت پژوهشي اساتيد

به استحظار دانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند با توجه به ضرورت آگاهي دانشجويان در ميزان و توانمندي پايان نامه اساتيد ، سامانه ظرفيت پژوهشي اساتيد به آدرس www.cap.researchtop.com آماده بهره برداري ميباشد.

لذا با عنايت به كمبود استادان جهت راهنمايي دانشجويان در واحد هاي دانشگاهي ، دانشجويان در راستاي شناسايي ظرفيت اساتيد كل كشور جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما و يا مشاور مي توانند اقدام نمايند.

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal