دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ليست جلسات دفاع ازپايان­نامه كارشناسي ارشدرشته­ي مهندسي عمران

مكان

تاريخ وزمان

استاد راهنما

رشته

عنوان

نام ونام خانوادگي

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

سه شنبه

03/06/1394

ساعت 14

دكتر فاطمه فرهت نيا

عمران-سازه

تحليل كمانش ورق مستطيلي ارتوتروپيك مستقر بر بستر الاستيك پاسترناك تحت بارگذاري درون صفحه دو محوره غيريكنواخت

حسين شهركي

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

30/09/1394

ساعت 14:30

دكتر محمد رئيسي

عمران-سازه

تاثير موقعيت و درصد جرمي ميراگر جرمي تنظيم شده در پلان بر عملكرد لرزه اي سازه هاي نامنظم بتن آرمه

امير اصفهانيان

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

19/11/1394

ساعت 10:00

دكتر عرفان جابرزاده

عمران-سازه

بررسي كمانش موضعي ورق‌هاي كامپوزيت ويسكوالاستيك به روش گالركين

محسن دهنوئي

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

19/11/1394

ساعت 11:00

دكتر عرفان جابرزاده

عمران-سازه

بررسي كمانش موضعي ناشي از اثر باد برروي بدنه مخازن ذخيره استوانه­اي

علي ناصري اصفهاني

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

03/03/1395

ساعت 14:15

دكتر محمد رئيسي

عمران-سازه

بررسي تاثير آب مغناطيسي بر ميزان مصرف فوق روان كننده در بتن خود متراكم

بهنام ابراهيمي جوزداني

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

03/03/1395

ساعت 15:30

دكتر سيد بهزاد طلايي طبا

عمران-سازه

مطالعه ي آزمايشگاهي رفتار ستون هاي بتون آرمه دايره اي تقويت شده با آرماتور خارجي طولي به روش شيارزني به همراه نوارهاي دورپيچ FRP تحت بار فشاري خارج از محور

احسان براتي

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

چهارشنبه

27/05/1395

ساعت 11:30

دكتر محمد رئيسي

عمران-سازه

بهينه‌سازي ابعاد مقاطع سازه جهت كاهش فاصله‌ي مركز جرم و سختي در سازه‌ها

حمزه علي ولييان بروجني

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

01/06/1395

ساعت 13:00

دكتر عرفان جابرزاده

عمران-سازه

تحليل كمانش ورق­هاي سوراخ­دار تحت انواع بارگذاري به روش المان محدود

يوسف حيدري سورشجاني

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

01/06/1395

ساعت 14:15

دكتر عرفان جابرزاده

عمران-سازه

آناليز كمانش حرارتي ورق‌هاي با خواص ناهمسان در ضخامت به روش گالركين

منيره كارخيران خوزاني

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

دوشنبه

01/06/1395

ساعت 15:30

دكتر عرفان جابرزاده

عمران-سازه

تحليل پايداري نانوصفحات پيزوالكتريك بر مبناي تئوري غيرمحلي ارينگن

اعظم پريشاني

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

سه شنبه

09/06/1395

ساعت 11:00

دكتر فاطمه فرهت نيا

عمران-سازه

بررسي پايداري صفحات مستطيلي ارتوتروپ مستقر بر بستر ارتجاعي در معرض بارگذاري فشاري دومحوره متغير به روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته

فرزاد پوده

سمعي و بصري دانشكده مهندسي عمران

چهارشنبه

10/06/1395

ساعت 11:00

دكتر محمد رئيسي

عمران-سازه

بررسي تأثير ميكروسيليس و الياف پلي­پروپيلن بر مقاومت فشاري و افت بتن كفي با چگالي­هاي مختلف

سيد رضا هاشمي

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal