دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ليست جلسات دفاع از پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك

مكان

تاريخ وزمان

استاد راهنما

رشته

عنوان

نام ونام خانوادگي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

دوشنبه 13/6/96

ساعت 14

دكتر علي مختاريان

ساخت و توليد

بررسي تاثير پارامترهاي ماشينكاري تخليه الكتريكي با پودر اكسيد آلومينيوم بر روي ماده مركب آلومينيوم 413 تقويت شده با آلومينا به روش طراحي آزمايشات تاگوچي

مجتبي شهبازي دستجردي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 14/6/96

ساعت 12

دكتر مصطفي غيور

طراحي كاربردي

تحليل ديناميكي جداسازهاي ارتعاشات با رفتار شبه سختي صفر

ايمان پيشواي ناييني

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 14/6/96

ساعت 30/16

دكتر احمد كشاورزي

طراحي كاربردي

مدلسازي سيستم تعليق يك چهارم دو درجه آزادي بادي با المان اينرتر

علي كمالي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 15/6/96

ساعت 8

دكتر احمد كشاورزي

طراحي كاربردي

بررسي تأثير ضخامت پره بر روي مشخصات هيدروديناميكي و سازه اي يك نمونه پروانه دريايي

ابوذر مرادي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 15/6/96

ساعت 14

دكتر علي حيدري

طراحي كاربردي

بررسي عددي كاهش تنش هاي پسماند جوشكاري ورق به صورت لب به لب با استفاده از عمليات حرارتي

حسين رجبي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 16/6/96

ساعت 14

دكتر احمد كشاورزي

طراحي كاربردي

تاثير تغييرات هندسي سيستم تعليق دو جناقي و سيستم تعليق مك فرسون بر روي مركز رول خودرو

ميلاد رحيمي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

يكشنبه 19/6/96

ساعت 9

دكتر احسان كوچكي

طراحي كاربردي

تحليل پايدار سازي توازن ايستادن ربات ايستاده دو پا داراي مفصل پنجه فعال

ساسان رنجكش

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

يكشنبه 19/6/96

ساعت 10

دكترمصطفي پيرمراديان

مكاترونيك

طراحي، ساخت و ارزيابي عملكرد كنترل ربات توان بخش دو درجه آزادي با استفاده از الگوريتم كنترلر PID تطبيقي

محمدرضا عبدنيان

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

يكشنبه 19/6/96

ساعت 11

دكتر احسان كوچكي

ساخت و توليد

طراحي و ساخت يك مدل ربات دو پا و محاسبه محدوده هاي مجاز گشتاور مفاصل براي حفظ توازن ايستادن

مهدي شريعت زاده

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

يكشنبه 19/6/96

ساعت 12

دكتر بابك مهماندوست

تبديل انرژي

شبيه سازي عددي جوشش در جريان آشفته داخل يك كانال با دندانه هاي غير چسبان زاويه دار

رسول دانش

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

يكشنبه 19/6/96

ساعت 13

دكتر داود طغرايي

تبديل انرژي

شبيه سازي عددي جابجايي آميخته نانوسيال آب/اكسيد آلومينيوم در يك محفظه مربعي با ديواره متحرك در حضور ميدان مغناطيسي با استفاده از يك مدل دو فازي

احسان شيراني فرادنبه

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

يكشنبه 19/6/96

ساعت 16

دكتر محمدرضا نيك نژادي

تبديل انرژي

شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت در ميكرو كانال هاي مستطيلي با در نظر گرفتن اثرات زبري سطح، لغزش و تلفات لزجت

احمد جعفر زاده

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

دوشنبه 20/6/96

ساعت 8

دكتر حميدرضا ضيايي مقدم

ساخت و توليد

تحليل المان محدود تنش پسماند شافت دوار از جنس مواد مدرج تابعي در محيط حرارتي

حسين كبكاب

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

دوشنبه 20/6/96

ساعت 10

مهندس احمدرضا شمشيري

ساخت و توليد

تأثير تلرانسهاي هندسي و ابعادي بر روي نشتي و زمان پاسخ اسپول و اسليو در ولوهاي هيدروليكي

مهدي زارعان

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

دوشنبه 20/6/96

ساعت 11

دكتر علي حيدري

طراحي كاربردي

بهينه سازي چند هدفه تنش هاي پسماند و اعوجاج فرايند جوشكاري زيرپودري با استفاده از روشهاي بهينه سازي الگوريتم ژنتيك، الگوريتم ازدحام ذرات و جستجوي هارموني

نويد انصاريپور

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

دوشنبه 20/6/96

ساعت 11

دكتر سيد محمود مدني

ساخت و توليد

شبيه سازي و ارائه مدل پيش بين (تنش- تخريب) مخازن تحت فشار كامپوزيتي با لايه Core به روش اجزاء محدود

جعفر محمدي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 8

دكتر فرشيد آقاداودي

طراحي كاربردي

تحليل خمشي صفحات ساندويچي با رويه هاي نانوكامپوزيتي هدفمند تقويت شده با نانولوله هاي كربني كلوخه اي قرار گرفته بر روي بستر الاستيك

مهدي ميرزاعليان

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 30/9

دكتر حسن خادمي زاده

ساخت و توليد

شبيه سازي، تحليل و آناليز فرآيند شكل دهي ورق هاي فلزي با بالشتك لاستيكي كشسان NBR و پلي يورتان (Rubber Pad Forming) به صورت اعمال فشار سينوسي با استفاده از المان محدود نرم افزار آباكوس

محمد مستاجران

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 10

دكتر مجتبي رحيمي

بهره برداري

مطالعه آزمايشگاهي اثر دما، فشار و تركيب درصد نفت بر كشش سطحي بين نفت و گاز تزريقي در مخزن آلفا خوزستان

افشين حشمتي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 11

دكتر علي حيدري

ساخت و توليد

شبيه سازي فرآيند اكستروژن سرد مستقيم با استفاده از نرم افزار آباكوس و بهينه سازي چند هدفه به روش تاگوچي

عليرضا گلچين نيا

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 12

دكتر مجتبي رحيمي

بهره برداري

بررسي آزمايشگاهي تزريق آلكالين- سورفكتانتو اثر آن بر كشش سطحي و تر شوندگي

اصغر قربانيان

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 12

دكتر سيد علي افتخاري

طراحي كاربردي

بررسي تأثير هندسه شيارهاي مختلف بر عملكرد ياتاقان ژورنال هيبريد دو تكه اي

اميرحسين عسكري

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 13

دكتر محمدرضا فريدزاده

تبديل انرژي

شبيه سازي احتراق پيش آميخته در مشعل متخلخل دو لايه اي

سيد حميد صهري

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 14

دكتر مسعود افرند

تبديل انرژي

بررسي تجربي اثرات دما و كسر حجمي بر روي لزجت ديناميكي نانوسيال آلومينيوم اكسيد-نانولوله هاي كربني چند جداره در مخلوط آب و اتيلن گليكول و ارائه رابطه تجربي

محمدحسين ايراني

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 14

دكتر مجتبي رحيمي

بهره برداري

مطالعه آزمايشگاهي تعيين مقدار حداقل فشار امتزاجي (MMP) گاز متان در فرآيند تزريق گاز در يكي از مخازن نفتي ايران

مهدي فريدوني

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 30/14

دكتر امين كلاهدوز

ساخت و توليد

بررسي تجربي تاثير دما روي سختي و ريزساختار چرخ دنده آلومينيومي A356 با استفاده از فرآيند تيكسو فورجينگ

محمد بخشي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 15

دكتر عباس سعادت

ساخت و توليد

بررسي تأثير عمليات حرارتي بر خواص متالورژيكي فصل مشترك اتصال انفجاري اينكونل 718-فولاد گرمكار AISI H13

رضا كبيري

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 30/15

دكتر امين كلاهدوز

ساخت و توليد

بررسي تأثير فرايند روش ريخته گري نيمه جامد به كمك سطح شيبدار خنك كننده بر خواص مكانيكي پوسته واتر پمپ موتور

مهرداد هادي محمدآبادي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 16

دكتر داود طغرايي

تبديل انرژي

شبيه سازي جريان گاز در سايكلوتيوب ايستگاه هاي تقويت فشار گاز

سيد ميثم گلستانه

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 30/16

دكترمجيد كريميان

ساخت و توليد

كاهش تخلخل و بررسي خواص مكانيكي قطعات برنجي توليد شده به روش ريخته گري تحت فشار با استفاده از آلياژسازي

وحيد ياوري

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 17

دكترمحمدحسن مقدس

تبديل انرژي

بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي در جريان آرام نانوسيال آب – اكسيد آلومينيوم درون لوله حلقوي غير هم مركز افقي با شار حرارتي ثابت روي ديواره

حميد قاسمي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 21/6/96

ساعت 30/17

دكتر افشين احمدي ندوشن

تبديل انرژي

تحليل كارايي حرارتي نانوسيال هيبريدي با اندازه گيري لزجت ديناميكي و مدل هدايت حرارتي موجود

غلامرضا فوقي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 22/6/96

ساعت 14

دكتر محمدرضا نيرومند

طراحي كاربردي

بهينه سازي توپولوژي ايمپلنت دندان تحت بارگذاري ديناميكي به روش اجزا محدود

بنفشه زادافشار

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 22/6/96

ساعت 15

دكتر ابراهيم كرميان

ساخت و توليد

ساخت نانو كامپوزيت زمينه پليمري PVDF/TiO2 جاذب آلاينده هاي موجود در هوا

رسول مجيدي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 22/6/96

ساعت 16

دكتر كامران اميني

ساخت و توليد

ارزيابي تأثير دماي محلول و عمليات آب بندي بر خواص پوشش آندايزينگ سخت آلياژ آلومينيوم 7075

سعيد نيازبخش

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 22/6/96

ساعت 16

دكتر حامد عجبي نائيني

طراحي كاربردي

بررسي تأثير هندسه اباتمنت بر توزيع تنش در ايمپلنت هاي دندان به كمك روش المان محدود

مهرداد لاهيجاني

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 8

دكتر داود طغرايي

تبديل انرژي

بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال آب- مس در يك لوله همراه با محيط متخلخل

مهدي ميرزائيان

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 9

دكتر محمدتقي اكبري

تبديل انرژي

شبيه سازي سه بعدي اثر تغييرات هندسه و سيال بر جريان خون در شريان پاي انسان

حامد مختاري

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 9

دكتر مصطفي پيرمراديان

مكاترونيك

طراحي كنترلر براي پهپاد عمود پرواز كوآدروتور

محمدمهدي جهان بين

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 9

دكتر احسان ميرمحمد صادقي

ساخت و توليد

بررسي تجربي فرآيند هيدرواسپينينگ لوله مسي به روش اسپينينگ تحت فشار داخلي روغن

علي ارژنگ

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 9:30

دكتر داود طغرايي

تبديل انرژي

بررسي تجربي و عددي جريان رزين درون قالب هاي مستطيلي و لوزي شكل در فرايند ساخت قطعات كامپوزيت به روش انتقال رزين

كيان دادخواه شكراللهي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 10

دكتر حسن خادمي زاده

ساخت و توليد

بررسي تجربي و عددي عوامل مؤثر بر فرايند بالج سر لوله هاي آلياژ آلومينيوم و مس بوسيله پلي اورتان

امير مهرورز

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 10:30

دكتر محمد هاشميان

تبديل انرژي

بررسي تجربي و عددي جريان رزين درون قالب هاي ذوزنقه اي و مثلثي شكل در فرايند ساخت قطعات كامپوزيت به روش انتقال رزين

علي شيراني دستگرده

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 11

دكترسيدعلي موسوي

مكاترونيك

طراحي، ساخت و برنامه ريزي يك دستگاه هوشمند براي پايش خودكار از علائم حياتي بيمار با استفاده از سامانه ي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

مرتضي اميداله

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 14

دكتر مجتبي هراتيان

تبديل انرژي

طراحي بهينه بخش جابجايي كوره فرآيندي بر مبناي تئوري اينترنسي

سهيلا حيدري دولت آبادي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 14

دكتر علي حيدري

طراحي كاربردي

تعيين تجربي ماهيت ترك در خطوط لوله انتقال گاز و به دست آوردن چقرمگي شكست

حميدرضا حاجي باقري فروشاني

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنجشنبه 23/6/96

ساعت 15

دكتر فرشيد آقاداودي

طراحي كاربردي

تحليل مقايسه اي بين روشهاي مختلف محاسبه توزيع فشار، نيرو و گشتاور در فرايند نورد سرد تاندم

محسن باقري شاهزاده علي اكبري

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

شنبه 25/6/96

ساعت 16

دكتر داود طغرايي

تبديل انرژي

بررسي آزمايشگاهي رفتار رئولوژيك نانوسيال اكسيد منيزيوم- آب در كسر حجمي ها و دماهاي مختلف، ارائه رابطه تخمين و تحليل حساسيت

حسين خدادادي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

دوشنبه 27/6/96

ساعت 15

دكتر محمد علي فضيلتي

تبديل انرژي

بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر ميزان بازده حرارتي دستگاه پيش گرم كننده هواي گرمكن متشكل از صفحات PCM

محمد خليلي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 28/6/96

ساعت 13

دكتر سعيد رسولي جزي

تبديل انرژي

بررسي عددي انتقال حرارت ذوب PCM (پارافين جامد) در آبگرمكن خورشيدي و تأثير تعداد و فاصله فين ها از يكديگر

قنبر جمالوند

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

سه شنبه 28/6/96

ساعت 14

دكتر سعيد رسولي جزي

تبديل انرژي

شبيه سازي عددي كنترل لايه مرزي در جريان با اعداد رينولدز پايين حول يك ايرفويل به منظور بهبود عملكرد آيروديناميكي

سجاد ظفر

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 29/6/96

ساعت 30/9

دكترحسن خادمي زاده

ساخت و توليد

بررسي عددي اثر اصطكاك، شعاع خم و كارسختي بر روي بازگشت فنري لوله هاي جدار ضخيم تيتانيومي با استحكام بالا در فرآيند خم كاري كششي دوّار با استفاده از نرم افزار آباكوس

ابراهيم فروزنده شهركي

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

چهارشنبه 29/6/96

ساعت 14

دكتر احمدرضا عظيميان

تبديل انرژي

شبيه سازي نانوقطره آب- متانول به روش ديناميك مولكولي

محمدرضا نيك زاد

سالن سمعي بصري دانشكده مكانيك

پنج شنبه 29/6/96

ساعت 14

دكتر رضا حسيني آرا

طراحي كاربردي

تحليل نانو حسگرهاي ارتعاشي بر پايه نانو لوله هاي كربني براي شناسايي گازها

مرتضي رحمتي دهكردي

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal