دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

 
به نام خدا
قابل توجه كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
بدينوسيله به اطلاع مي رساند قبل از طرح پايان نامه (پيشنهاديه) در گروه ذيربط لازم است اطلاعات پيشنهاديه در سامانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران به نشاني الكترونيكي
ثبت گردد و پس از آن كد رهگيري به همراه رسيد پست الكترونيكي ثبت نام به اداره پژوهش جهت تاييد نهايي تحويل گردد . از اين پس ثبت پايان نامه شما پس از طي اين مرحله قابل انجام خواهد بود
اداره پژوهش دانشگاه

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal