دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

به نام خدا
موضوع نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه هاو رساله ها
با توجه به آئين نامه شماره 398365/73 مورخ 28/10/88 و تبصره 2 از ماده 4 بخشنامه شماره 404822/87 مورخ 29/10/90 در خصوص مقالات مستخرج از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ، دكتراي حرفه اي و رساله هاي دكتراي تخصصي به اطلاع مي رساند : در صورتيكه نام فرد ديگري به غير از استاد راهنما ، مشاور و دانشجو در تيم نويسندگان مقاله مستخرج از پايان نامه ها ورساله ها قيد گردد،به مقاله مذكوردر مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي نمره اي اختصاص نمي يابد و جهت دانشجويان دكتراي تخصصي مقاله مذكور ملاك تسويه حساب قرار نمي گيرد ، مگر اينكه بر اساس قرارداد قيد شده در بخشنامه شماره 404822/87 مورخ 29/10/90 باشد .
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal