دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

آدرس: ايران اصفهان خميني شهر- منظريه - انتهاي بلوار دانشجو صندوق پستي 119/84175

تلفن: 14-03133660011 - فكس: 03133660088


مسئول اداره پذيرش و ثبت نام :
آقاي الياس شمس

تلفن: 03133669164 و 14-03133660011 داخلي 2301 و 2303

مدير آموزش: آقاي مجتبي سليماني 

تلفن: 14-33660011-031 داخلي 2456

مسئول حسابداري دانشجويي : آقاي مجتبي فروزان

تلفن: 14-33660011-031 داخلي 2251 و 2252

صندوق رفاه و امورمربوط به وام : آقاي قدرت اله حبيب زاده

تلفن: 14-33660011-031 داخلي 2245

خوابگاه :

تلفن: 14-33660011-031 داخلي2436

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal