دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مقدم دانشجويان عزيز را گرامي مي داريم
 
مراحل ثبت نام دانشجويان جديد الورود به شرح ذيل است
 

1- تهيه پوشه و فرم هاي ثبت نام و تصوير مدارك

2- بررسي مدارك و تشكيل پرونده

3- نظام وظيفه برادران تمام مقاطع

4- مراجعه به دفتر پليس +10 جهت برادران

5- اخذ تائيديه تحصيلي

6- مراجعه به باجه بانك جهت پرداخت شهريه و هزينه كارت تغذيه

7- مراجعه به حسابداري دانشجوئي و تحويل فيش شهريه

8- مراجعه به باجه تحويل فيش واريزي كارت تغذيه و دريافت كارت موقت دانشجوئي

9- تحويل پرونده

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal