دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ايستگاه هاي اياب و ذهاب دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

رديف

نام ايستگاه

ساعت حركت به دانشگاه

ساعات برگشت از دانشگاه

1

سيمين- سه راه رودكي- جنب ترمينال زاينده رود

7 صبح

برگشت تا سه راه رودكي 9:30 لغايت 17:30

2

خيابان سروش احمد آباد (جنب مسجدالغفور)

7 صبح

برگشت به دروازه تهران

9:30 به بعد

3

خيابان فرايبورگ

(در صورت استقبال)

7 صبح

برگشت تا سه راه رودكي 9:30 لغايت 17:30

4

نجف آباد (فلكه بسيج)

(در صورت استقبال)

7 صبح

سه سرويس در روز طبق برنامه

5

ملك شهر

(اول خيابان مطهري)

7 صبح

برگشت به دروازه تهران

9:30 به بعد

6

سه راه ملك شهر

(روبروي ايران خودرو)

7 صبح

برگشت به دروازه تهران

9:30 به بعد

7

خانه اصفهان

(ساختمان 5 طبقه)

7 صبح

برگشت به دروازه تهران

9:30 به بعد

8

شاهين شهر

(روبروي تالار شيخ بهائي)

7 صبح

سه سرويس در روز طبق برنامه

9

خميني شهر

(ترمينال قدس)

7 صبح

7:30 لغايت 20

10

بهارستان سپاهان شهر

(در صورت استقبال)

6:45 صبح

برگشت تا سه راه رودكي 9:30 لغايت 17:30

11

زرين شهر-فولاد شهر-فلاورجان

(در صورت استقبال)

7 صبح

برگشت تا سه راه رودكي 9:30 لغايت 17:30

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal