دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

الف) وضعيت خوابگاه و شرايط پذيرش

1ـ خوابگاه دانشجوئي اين واحد دانشگاهي در داخل دانشگاه واقع شده و حداكثر 180 نفر ظرفيت دارد.

2ـ با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه به نسبت متقاضيان، به دانشجويان مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 4 نيمسال و به دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته تمام‌وقت حداكثر 6 نيمسال خوابگاه تعلق مي‌گيرد.

3ـ در خصوص منازل استيجاري دانشگاه هيچ‌گونه تعهد يا مسئوليتي را بر عهده نخواهد داشت.

4ـ خوابگاه دانشجوئي به ترتيب اولويت به دانشجويان ساكن استان‌هاي ديگر تعلق مي‌گيرد و در صورت وجود ظرفيت خالي به تعداد معدودي از دانشجويان شهرهاي دوردست استان اصفهان نيز تعلق خواهد گرفت.

اين واحد دانشگاهي فاقد خوابگاه خواهران مي‌باشد.

ب) امكانات خوابگاه

1ـ هر يك از اتاق‌هاي خوابگاه4تخته با مساحت تقريبي 18 مترمربع داراي امكانات: موكت، تخت، ميز مطالعه، كمد لباس و كتاب و يخچال 14 فوت مي‌باشد.

2ـ هر طبقه از خوابگاه دانشجوئي مجهز به آشپزخانه مي‌باشد.

3ـ دانشگاه علاوه بر رستوران آزاد و بوفه‌هاي دانشجوئي سطح دانشگاه، در محل خوابگاه نيز داراي بوفه دانشجوئي مي‌باشد.

4ـ خوابگاه دانشجوئي داراي امكانات ديگر مانند سالن مطالعه، نمازخانه، دفتر راهنمائي و مشاوره، دفتر امور فرهنگي و دفتر بسيج دانشجوئي واتصال اينترنت wifiمي‌باشد و در محوطه پيرامون خوابگاه نيز زمين ورزشي آسفالت و وسايل ورزش صبح گاهي مخصوص دانشجويان خوابگاه وجود دارد.

ج) مقررات خوابگاه

مقررات خوابگاه شامل مقررات انضباطي و مقررات بهداشتي و درماني شامل 47 بند مي‌باشد كه در هنگام ثبت‌نام به رؤيت دانشجو خواهد رسيد تا چنانچه مي‌تواند وفق مقررات عمل نمايد با امضاء ذيل بندهاي مذكور اجازه پذيرش به وي داده شود.

د) مراحل ثبت‌نام و پذيرش

1ـ دانشجويان متقاضي خوابگاه، پس از انجام مراحل ثبت‌نام آموزشي و دريافت شماره دانشجويي به دفتر خوابگاه واقع در محل خوابگاه مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم شامل 2 قطعه عكس 4×3 جديد، تصوير شناسنامه مبلغ 3.500.000 ريال به حساب خوابگاه دانشجوئي(ازطريق كارت خوان موجود در دفتر خوابگاه) بابت نيمسال اول97-96 واريز مي‌نمايند. شايان ذكر است مبلغ 500.000 ريال از كل مبلغ مذكور به صورت وديعه مي‌باشد.

2ـ پذيرش دانشجويان جديدالورود براي اسكان در خوابگاه براساس ظرفيت موجود و اولويت مراجعه در موعد مقرر (تاريخ‌هاي اعلام شده ثبت‌نام) مي‌باشد.

ه) تأمين وسائل و امكاناتي كه بر عهده دانشجو مي‌باشد.

وسائل شخصي از قبيل تشك، ملحفه، بالش، پتو، البسه، لوازم بهداشتي، ظروف غذاخوري و غيره.

* براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توان در طول ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي14-03133660011 و داخلي 2436 دفتر خوابگاه تماس حاصل نمائيد

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal