دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطـلاعـيه

احتراماً به اطلاع پذيرفته شدگان دوره بدون آزمون مقاطع كارداني و كارشناسي بهمن ماه سال 95 مي رساند،

48 ساعت پس از ثبت نام در سايت www.azmoon.org جهت تشكيل پرونده به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر،

اداره پذيرش و ثبت نام واقع در مجتمع اداري، طبقه دوم مراجعه فرمائيد.

مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارداني پيوسته و كارداني ناپيوسته

رديف

كارداني پيوسته

كارداني ناپيوسته

1

اصل شناسنامه و 3 سري تصوير كليه صفحات

اصل شناسنامه و 3 سري تصوير كليه صفحات

2

اصل كارت ملي و 3 سري تصوير آن

اصل كارت ملي و 3 سري تصوير آن

3

عكس 4×3 - 6 قطعه (براي مشمولين 12 قطعه)

عكس 4×3 - 6 قطعه (براي مشمولين 12 قطعه)

4

اصل يا گواهي موقت مدرك ديپلم متوسطه

اصل يا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهي

5

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

به همراه 2 سري تصوير آن)

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم به همراه 2 سري تصوير آن)

مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته

رديف

كارشناسي پيـوسته

كارشناسي ناپيوسته

1

اصل شناسنامه و 3 سري تصوير كليه صفحات

اصل شناسنامه و 3 سري تصوير كليه صفحات

2

اصل كارت ملي و 3 سري تصوير آن

اصل كارت ملي و 3 سري تصوير آن

3

عكس 4×3 - 6 قطعه (براي مشمولين 12 قطعه)

عكس 4×3 - 6 قطعه (براي مشمولين 12 قطعه)

4

اصل يا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهي يا اصل يا گواهي موقت

ديپلم نظام قديم

اصل يا گواهي موقت مدرك كارداني يا لغو معافيت كارداني

5

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

به همراه 2 سري تصوير آن)

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم به همراه 2 سري تصوير آن)

 

داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره مستقيم 33669164 031 تماس بگيرند.

ساير شماره هاي تماس 14-33660011 داخلي 2301 و 2303

دانشجويان ورودي جديد
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal