دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطـلاعـيه

احتراماً به اطلاع پذيرفته شدگان دوره بدون آزمون مقاطع كارداني و كارشناسي مهر ماه سال 96 مي رساند،

 از روز شنبه مورخ   28/5/1396 جهت ثبت نام به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر،

مجتمع اداري طبقه همكف مراجعه نمائيد.

 

مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارداني پيوسته و كارداني ناپيوسته

رديف

كارداني پيوسته

كارداني ناپيوسته

1

اصل شناسنامه و 4 سري تصوير كليه صفحات

اصل شناسنامه و 4 سري تصوير كليه صفحات

2

اصل كارت ملي و 4 سري تصوير آن

اصل كارت ملي و 4 سري تصوير آن

3

عكس 4×3  - 6 قطعه

عكس 4×3 - 6 قطعه (براي مشمولين 12 قطعه)

4

اصل يا گواهي موقت مدرك ديپلم متوسطه و 4 سري تصوير آن

اصل يا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهي و 4 سري تصوير آن

5

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

به همراه 4 سري تصوير آن)

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم به همراه 4 سري تصوير آن)

 

مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته

رديف

كارشناسي پيـوسته

كارشناسي ناپيوسته

1

اصل شناسنامه و 4 سري تصوير كليه صفحات

اصل شناسنامه و 4 سري تصوير كليه صفحات

2

اصل كارت ملي و 4 سري تصوير آن

اصل كارت ملي و 4 سري تصوير آن

3

عكس 4×3 - 6 قطعه

عكس 4×3 - 6 قطعه

4

اصل يا گواهي موقت مدرك پيش دانشگاهي يا اصل يا گواهي موقت

ديپلم نظام قديم و 4 سري تصوير آن

اصل يا گواهي موقت مدرك كارداني يا لغو معافيت كارداني و 4 سري تصوير آن

5

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

به همراه 4 سري تصوير آن)

مدرك نظام وظيفه( دفترچه آماده به خدمت يا كارت پايان خدمت يا معافيت دائم به همراه 4 سري تصوير آن)

 

 

تذكر: در صورتيكه مدرك پايه ارائه شده گواهينامه موقت فراغت از تحصيل يا لغو معافيت تحصيلي باشد ارائه چـك يا سـفته به مبلغ  000/000/20 ريال بابت ضمانت ارائه اصل مدرك الزامي است.

 

داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره مستقيم 33669164 031 تماس بگيرند.

ساير شماره هاي تماس 14-33660011 داخلي 2301 و 2303

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal