دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

طرحهاي برون دانشگاهي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

:: طرح پژوهشي بررسي خواص پوشش آلياژي مس از نظر مقاومت به خوردگي و خواص الكتريكي

نام و نا م خانوادگي : دكتر مجيد كريميان

وضعيت طرح : خاتمه يافته

تاريخ شروع 1391/03/02 :

تاريخ خاتمه : 1391/06/27

1

نام شركت : شركت سام الكترو

مبلغ طرح : 100,000,000 ريال

:: بررسي خواص الكتريكي و خوردگي صفحه فولادي روكش كاري شده با مس

نام و نا م خانوادگي : دكتر مجيد كريميان

وضعيت طرح : خاتمه يافته

تاريخ شروع 1393/03/31 :

تاريخ خاتمه : 1393/05/31

2

نام شركت : شركت سام الكترو

مبلغ طرح : 35,000,000 ريال

:: پروژه بتن رنگي با استفاده از سنگدانه هاي رنگي

نام و نا م خانوادگي : دكتر محمد رئيسي

وضعيت طرح : خاتمه يافته

تاريخ شروع 1391/06/01 :

تاريخ خاتمه : 1392/06/25

3

نام شركت : شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

مبلغ طرح : 9,200,000 ريال

:: پروژه توليد سنگ مصنوعي كامپوزيتي پايه سيماني

نام و نا م خانوادگي : دكتر محمد رئيسي

وضعيت طرح : خاتمه يافته

تاريخ شروع 1391/06/01 :

تاريخ خاتمه : 1393/04/30

4

نام شركت : شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

مبلغ طرح : 9,000,000 ريال

:: مكان يابي بهينه pmu در شبكه برق منطقه اي اصفهان

نام و نا م خانوادگي : مهندس حسن نصر آزاداني

وضعيت طرح : خاتمه يافته

تاريخ شروع 1391/05/04 :

تاريخ خاتمه 1393/07/01:

5

نام شركت : شركت برق منطقه اي اصفهان

مبلغ طرح : 2,100,000,000 ريال

:: طراحي و ايجاد نرم افزار ثبت خطاي تجهيزات

نام و نا م خانوادگي : دكترسيدعلي افتخاري

وضعيت طرح : در حال اجرا

تاريخ شروع 1394/10/06:

تاريخ خاتمه:

6

نام شركت : نيروگاه شهيد محمد منتظري

مبلغ طرح : 75,000,000 ريال

:: تحليل تجربي و شبيه سازي عددي فرآيند بالج آزاد لوله دوجداره

نام و نا م خانوادگي : دكترمحسن لوح موسوي

وضعيت طرح : : خاتمه يافته

تاريخ شروع 1395/02/12:

تاريخ خاتمه: : 19/04/1395

7

نام شركت : آتيه سازان نگين فراز

مبلغ طرح : 50,000,000 ريال

:: طراحي و نصب نرم افزار تحت وب جمع آوري لاك شيت و ثبت از طريق تبلت جهت نيروگاه

نام و نا م خانوادگي : دكترسيدعلي افتخاري

وضعيت طرح : : در حال اجرا

تاريخ شروع 1395/12/24:

تاريخ خاتمه: :

8

نام شركت : نيروگاه شهيد محمد منتظري

مبلغ طرح : 315,000,000 ريال

:: صلاح و بهينه سازي سيستم DC و تدوين دانش فني آن در سدو نيروگاه مسجد سليمان

نام و نا م خانوادگي : دكتر ميلاد دولتشاهي

وضعيت طرح : : در حال اجرا

تاريخ شروع 1395/12/21:

تاريخ خاتمه: :

9

نام شركت : نيروگاه مسجد سليمان

مبلغ طرح : 345,000,000 ريال

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal