دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ليست آزمايشگاهها و كارگاههاي موجود در واحد خميني شهر به تفكيك فضاي آموزشي

رديف

نام آزمايشگاه

زيرگروه

مكان

نوع

مساحت

تعداد

ظرفيت

1

آزمايشگاه فيزيك 1

فيزيك

مجتمع كارگاه مكانيك

آزمايشگاه

85

1

15

2

آزمايشگاه فيزيك 2

فيزيك

مجتمع كارگاه مكانيك

آزمايشگاه

100

1

15

3

آزمايشگاه فيزيك حرارت

فيزيك

مجتمع كارگاه مكانيك

آزمايشگاه

85

1

15

4

آزمايشگاه فيزيك مكانيك

فيزيك

مجتمع كارگاه مكانيك

آزمايشگاه

85

1

15

5

آزمايشگاه شيمي
شيمي عمومي

فيزيك

مجتمع كارگاه مكانيك

آزمايشگاه

45

1

15

 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal