دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

ليست آزمايشگاهها و كارگاههاي موجود در واحد خميني شهر به تفكيك فضا ي آموزشي
ردیف
نام آزمایشگاه
زيرگروه
مكان
نوع
مساحت
تعداد
ظرفیت
1
نقشه برداري و عمليات
عمران
سوله انباروكارگاه
كارگاه
42
1
15
2
تكنولوژي بتن و آزمايشگاه- آزمايشگاه مصالح ساختماني
كارگاه ساختمان- آزمایشگاه مكانيك خاك
عمران
سوله انباروكارگاه
آزمايشگاه
210
4
15
3
هيدروليك و آزمايشگاه
عمران
مجتمع كارگاه مكانيك
آزمايشگاه
94
1
15
 

 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal