دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامی خميني شهر
 
مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامی خميني شهر آماده پذیرش هسته های فناور و یا شرکتهای فناور نوپا می باشد. استقرار تیمهای متقاضی در این مرکز مطابق ضوابط و آیین نامه های پذیرش شهرک و بر اساس معیارهایی نظیر: ایده محوری متکی بر فناوری، قابلیت ورود به بازار، فرد و تیم کارآفرین، برنامه کاری متکی بر بازار و جنبه های اقتصادی صورت می گیرد.
واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد ، از تمامی خدمات مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نظیر: حمایت مالی، مشاوره های مدیریتی، بازرگانی و امور حقوقی، خدمات بازاریابی و پروژه یابی، خدمات فنی و تخصصی، اطلاع رسانی و شبکه، مشاوره در امور ثبت مالکیت معنوی و ... برخوردار می گردند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامی خميني شهر واقع در ساختمان مسجد النبي روبروي سالن مطالعه برادران مراجعه و یا از طریق وب سایت  www.istt.irاقدام نمایید.
تلفن تماس (3661700-0311داخلی (2587)
 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal