دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

ليست آزمايشگاه‌هاي برق موجود در واحد خميني شهر
 
1
الكترونيك 1
برق قدرت
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
2
الكترونيك 2
كنترل، مهندسي پزشكي
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
3
الكترونيك صنعتي
كنترل
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
4
اندازه‌گيري و مدار
برق قدرت، كنترل، مهندسي پزشكي
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
5
جريان متناوب
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
6
حفاظت و رله
انتقال توزيع
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه همكف
 
7
سيستم‌هاي بررسي قدرت
برق قدرت
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
8
شيمي
مكانيك
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه اول
 
9
كنترل خطي
برق قدرت، كنترل
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
10
فشار قوي
انتقال توزيع
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه همكف
 
11
فيزيولوژي
مهندسي پزشكي
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه اول
 
12
ماشين‌هاي الكتريكي 1
برق قدرت، كنترل، مهندسي پزشكي، انتقال توزيع
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه همكف
 
13
ماشين‌هاي الكتريكي 2
برق قدرت، كنترل
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه همكف
 
14
مباني مهندسي برق
مكانيك
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه همكف
 
15
مدار منطقي
برق قدرت، كنترل، مهندسي پزشكي
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
16
ميكروپروسسور (ريزپردازنده)
مهندسي پزشكي
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
 


ليست كارگاه‌هاي برق موجود در واحد خميني شهر
 
رديف
كارگاه
گروه ارائه دهنده
محل تشكيل
 
1
برق
برق قدرت، كنترل
مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي طبقه اول
 
2
بهره‌برداري از پست
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه همكف
 
3
تخصصي تابلو
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
4
تجهيزات پست
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه همكف
 
5
تخصصي ترانسفورماتور
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه همكف
 
6
تعمير تجهيزات
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه همكف
 
7
تخصصي توزيع هوايي
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه همكف
 
8
سيم‌پيچي
برق
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
9
سخت‌افزار
كامپيوتر
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
10
كابل
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه همكف
 
11
تخصصي مدار فرمان
انتقال توزيع
مجتمع كارگاهي برق طبقه اول
 
 
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal