دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

ليست آزمايشگاهها و كارگاههاي مكانيك موجود در واحد خميني شهر
 
ردیف
نام آزمایشگاه
زيرگروه
مكان
1
آزسیستمهای کنترل تهویه مطبوع
مكانيك
سوله كارگاه و تاسيسات
2
كارگاه تهويه تابستاني 1
كارگاه تهويه تابستاني 2
مكانيك
سوله كارگاه و تاسيسات
3
كارگاه حرارت مركزي با آب گرم
مكانيك
سوله كارگاه و تاسيسات
4
تكنولوژي تاسيسات بهداشتي 2
مكانيك
سوله كارگاه و تاسيسات
5
كارگاه جوشكاري -كارگاه ورق كاري
كارگاه عمومي -كارگاه كانال
مكانيك
سوله كارگاه و تاسيسات
6
كارگاه ماشين افزار- كارگاه انيورسال- كارگاه قالب سازي - كارگاه قيدوبند - كارگاه پروژه ساخت -
كارگاه فرز1 و فرز2 - كارگاه سنگ زني
مكانيك
سوله كارگاه ماشين افزار
7
كارگاه ريخته گري و آهنگري
كارگاه ريخته گري و مدل سازي
مكانيك
سوله كارگاه ماشين افزار
8
كارگاه اتومكانيك - كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك
كارگاه سوخت رساني 2- كارگاه انتقال قدرت معمولي 2
كارگاه دستگاههاي الكتريكي خودرو- كارگاه شاسي و بدنه 2
كارگاه نقص يابي قسمتهاي مختلف خودرو - كارگاه مولد قدرت 3
مكانيك
سوله انباروكارگاه
9
كارگاه ماشين هاي كنترل عددي
مكانيك
دانشكده مكانيك
10
كارگاه تكنولوژي قالب
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
11
آزمايشگاه عملیات حرارتی
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
12
آزمايشگاه هیدرولیک پنوماتیک
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
13
آزمايشگاه سيستمهای اندازه گیری
سيستم هاي اندازه گيري و آزمايشگاه
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
14
آزمايشگاه انتقال حرارت
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
15
آزمايشگاه ترمودینامیک
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
16
آزمايشگاه مکانیک سیالات
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
17
آزمايشگاه مقاومت مصالح
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
18
آزمايشگاه دینامیک وارتعاشات
مكانيك
مجتمع كارگاه مكانيك
 
 
 
 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal