دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

همايش هاي منطقه اي, ملي و بين المللي برگزارشده واحد خميني شهر

رديف

نام همايش

نوع همايش

سال برگزاري

1

دومين همايش ملي انرژي

ملي

95

2

نهمين همايش ملي مهندسي مكانيك

ملي

95

3

پنجمين همايش ملي روانشناسي ، مشاوره و مددكاري اجتماعي

ملي

95

4

چهارمين همايش ملي روانشناسي ،مشاوره و مددكاري اجتماعي

ملي

94

5

همايش ملي انرژي

ملي

94

6

هشتمين همايش ملي مهندسي مكانيك

ملي

94

7

دومين همايش ملي گفتمان مهدويت

ملي

93

8

هفتمين همايش ملي مهندسي مكانيك

ملي

93

9

دومين كنفرانس پژوهش هاي نوين در مهندسي

بين المللي

92

10

همايش ملي اقتصاد مقاومتي

ملي

92

11

اولين كنفرانس پژوهش هاي نوين در مهندسي

بين المللي

91

12

اولين همايش ملي پژوهش در مهدويت

ملي

91

13

اولين همايش ملي كارآفريني

ملي

91

14

چهارمين همايش ملي اقتصاد

ملي

91

15

سومين همايش ملي مشاوره

ملي

91

16

چهارمين همايش ملي مهندسي مكانيك

ملي

90

17

دومين همايش ملي مشاوره و راهنمائي

ملي

90

18

سومين كنفرانسملي مهندسي عمران

ملي

90

19

دومين كنفرانس ملي مهندسي برق

ملي

90

20

دومين كنفرانس سراسري علمي كاربردي مددكاري اجتماعي

ملي

90

21

سومين همايش ملي اقتصاد

ملي

90

22

سومين همايش ملي مهندسي مكانيك

ملي

89

23

اولين همايش ملي مشاوره و راهنمائي

ملي

89

24

دومين همايش ملي اقتصاد

ملي

89

25

اولين همايش ملي مهندسي برق

ملي

89

26

دومين همايش ملي مهندسي عمران

ملي

89

27

همايش سراسري علمي كاربردي مدد كاري اجتماعي ايران

ملي

89

28

همايش منطقه اي صنعت توريسم

منطقه اي

89

29

دومين همايش ملي مهندسي مكانيك

ملي

88

30

همايش ملي اقتصاد

ملي

88

31

همايش منطقه اي نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف

منطقه اي

88

32

همايش منطقه اي مهندسي برق

منطقه اي

88

33

اولين همايش منطقه اي عمران

منطقه اي

88

34

دومين همايش روانشناسي تبليغات در جامعه ايران

منطقه اي

88

35

شكوفائي منابع انساني در توسعه صنعت و ساخت و ساز كشور همايش بين المللي

بين المللي

87

36

تاثير افزايش در آمدهاي نفتي كشور بر افزايش فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري

ملي

87

37

همايش ملي مهندسي مكانيك

ملي

87

38

اولين همايش منطقه اي روانشناسي تبليغات در جامعه ايران

منطقه اي

87

39

همايش ملي آفتاب معرفت پيامبر اعظم و معرفت ديني

ملي

85

40

همايش ملي فيض السلام

ملي

83

41

همايش منطقه اي ارتباط با صنعت و دانشگاه

منطقه اي

83

42

همايش منطقه اي برنامه چهارم توسعه ،چالش ها و ارزشها

منطقه اي

83

43

همايش منطقه اي بررسي موانع و راهكارهاي روانشناختي ، اجتماعي ، اقتصادي ايجاد اشتغال مولد

منطقه اي

81

44

همايش بررسي مسائل رواني و اجتماعي نوجوانان وجوانان منطقه

منطقه اي

79

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal