دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجي)پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري 26/5/92

بخشنامه نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها

دستور العمل نگارش و تدوين پايان نامه

بخشنامه ضررو ت توجه به كيفيت انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي و رساله هاي دكتراي تخصصي

دستورالعمل مراحل مربوط به صدور كد شناسايي راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و افزايش سقف همكاري اساتيد

بخشنامه مواردي كه شامل كمك هزينه حمايت از پايان‌نامه ها نمي‌گردد

بخشنامه همكاري (اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كه امتحان جامع داده اند) به عنوان استاد راهنما و مشاور

آيين نامه ارزيابي علمي و پژوهشي مقالات مستخرج از پايان نامه هاي دانشجويي ( در مقاطع تحصيلات تكميلي و فرايند دفاع از پايان نامه )

آيين نامه جديد حمايت از پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي

محور هاي تحقيقاتي و اولويت هاي طرح هاي پژوهشي موسسات تحت پوشش وزارت اقتصاد و دارايي

بخشنامه همكاري محققين برجسته خارجي ( خارج از كشور و خارج از دانشگاه )

فرم دريافت حق الزحمه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد(پرداخت نهايي)

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal