دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

 معاونت اداري و مالي
 
معاونت اداري و مالي مسئول نظارت بر اجراي كليه امور حقوقي دانشگاه قراردادهاي امورساختماني و تأسيساتي، خدماتي، رسيدگي به  هدف‌هاي اجرايي دانشگاه، پيش‌بيني بودجه و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه است. همچنين اين معاونت در زمينه برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي فعاليت مي‌كند تا راه براي تحقق اهداف آموزش عالي هموار گردد.
 
وظايف واختيارات:
  • برنامه‌ريزي، اداره و هدايت امور اداري و مالي ، تهيه و اجراي عمليات  عمراني در چهارچوب طرح جامع براي تامين و نگهداري فضاهاي كالبدي  متناسب با برنامه توسعه آموزش عالي
  • پيشنهاد بودجه عمراني و نظارت بر اجراي كليه مقررات استخدامي ، مالي  و معاملاتي و عمراني
  • تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به منظور توسعه  كمي و کيفي آموزش و پژوهش، و فناوري و پيشنهاد ساختار و تشكيلات  و بودجه دانشگاه
  • حصول اطمينان يافتن از حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه ، از طريق  اعمال نظارت بر كار آنها
  • همكاري با هيئت رئيسه دانشگاه براي اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه
  • نظارت مالي بر طرح‌هاي عمراني و بودجه سالانه و پيشنهاد به رئيس دانشگاه
  • تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ميان مدت،وبلند مدت جهت ارائه خدمات بهينه به دانشجويان (حسابداري دانشجويي،صندوق رفاه دانشجويي،بيمه تكميلي)
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal