دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 اطلاعيه درس كارآموزي

دانشجوياني كه با اخذ 24 واحد درسي فارغ‌التحصيل مي‌گردندمي توانند با درس كارآموزي،كليه دروس باقي مانده را در يك نيمسال اخذ نمايند.
ضمناً دانشجويان رشته‌هاي فني و مهندسي كه ميانگين نمرات آنها16 به بالا و دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني كه ميانگين نمرات آنها17 به بالا ‌باشد، مي‌توانند با درس كارآموزي 18 واحد درسي اخذ نمايند. در غير اين صورت واحدهاي مازاد حذف و شهريه آنها مسترد نمي‌گردد.
 
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal