دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
«اطلاعيه مهم»
دانشجويان بايستي كليه قوانين آموزشي شامل رعايت پيشنياز، رعايت همنياز، اخذ 14 واحد درسي در صورت مشروط بودن در ترم قبل (به جز دروس وصايا و قرآن)، اخذ 16 واحد درسي با درس كارآموزي، عدم اخذ بيش از 20 واحد درسي (بجز دانشجوياني كه با 24 واحد درسي فارغ التحصيل مي شوند و كساني كه معدل ترم قبل آنها با حداقل 12 واحد درسي گذرانده شده بالاي 17 مي باشد)، عدم اخذمجدد درس گذرانده شده و غيره را نمايند. در غير اين صورت كليه عواقب آن از جمله حذف دروس و مسترد نشدن شهريه به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
 

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal