دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
شرح وظائف اداره كارگزيني هيات علمي
 
باتوجه به سياستهاي دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر افزايش كيفيت علمي وبه كارگيري اعضاي هيئت علمي با مدرك دكتري اداره كارگزيني واحدباهماهنگي دانشكده هاومديران گروههاجهت ارتقاءكيفيت علمي واحد به دنبال جذب اساتيد با مدرك دكتري بوده ودر اين راستا حركت مينمايد.وظايف اداره كارگزيني واحد به شرح زير مي باشد.
 
1ـ جذب هيئت علمي توانمند با مدرك دكتري (Ph.D.) در گروههاي آموزشي بر اساس معيارهاي سازمان مركزي
2ـ فراهم كردن شرايط ادامه تحصيل اعضاء هيئت علمي با مدرك كارشناسي ارشد در مقطع دكتري داخل وخارج از كشور به صورت بورسيه
3ـ زمينه سازي برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح علمي عمومي، تخصصي، مديريتي و... اعضاء هيئت علمي واحد
4ـ برگزاري كميته ترفيعات دانشگاه
5ـ برنامه ريزي امور داخلي و اجراي اين اداره جهت تسريع در ارائه خدمات به اعضاء هيئت علمي و تكريم ارباب رجوع
6ـ جذب اعضاء هيئت علمي تمام وقت وكاهش اساتيد حق التدريس
7ـ ايجاد امكان استفاده از فرصتهاي مطالعاتي توسط اساتيد
8ـ بهبود تركيب هرم هيات علمي
9ـ تحول در برنامه ها و شيوه هاي آموزشي و ارتقاء مهارتهاي آموزشي و تخصصي اساتيد
www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal