دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

سامانه دانشجويي
دانشجویان جهت انجام موارد ذیل به وب‌سایت دانشگاه به آدرس: http://sad.iaukhsh.ac.ir.3000/ قسمت سامانه دانشجوئی مراجعه نمایند.
1ـ مشاهده وضعیت تحصیلی (کارنامه ترمی و کارنامه کلی)
2ـ انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه
3ـ پرداخت الکترونیکی از طریق بانک‌های ملی و ملت و کلیه بانک‌های عضو شتاب
4ـ صدور گواهی اشتغال به تحصیل
5ـ مشاهده دروس ارائه شده
6ـ اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
7ـ مشاهده اطلاعیه‌های آموزش
8ـ مشاهده زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه
9ـ مشاهده وضعیت فارغ‌التحصیلی

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal