دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

انتخاب واحد

سه شنبه 05/11/95 لغايت پنجشنبه 07/11/95

انتخاب واحد با تأخير

جمعه 08/11/95

شروع كلاس‌ها

شنبه 09/11/95

حذف و اضافه

شنبه 23/11/95 لغايت دو شنبه 25/11/95

امتحانات ميان ترم

شنبه 26/01/96 لغايت چهارشنبه 20/02/96

پايان كلاس هاي عملي

پنجشنبه 04/03/96

امتحانات دروس عملي

شنبه 06/03/ 96 لغايت پنجشنبه 11/03/96

پايان كلاس ها

پنجشنبه 11/03/96

امتحانات پايان ترم

چهارشنبه17/03/96 به مدت دو هفته

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal