دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
 
 

انتخاب واحد:شنبه 20/06/95 لغايت سه شنبه 23/06/95

انتخاب واحد با تأخير: چهارشنبه 24/06/95

شروع كلاس‌ها: شنبه 27/06/95

حذف و اضافه: يكشنبه 11/07/95 لغايت سه شنبه 13/07/95

امتحانات ميان ترم: شنبه 22/08/95 لغايت پنجشنبه 25/09/95

پايان كلاس هاي عملي: پنجشنبه 02/10/95

امتحانات دروس عملي: شنبه 04/10/95 لغايت پنجشنبه 16/10/95

پايان كلاس ها: جمعه 17/10/95

امتحانات پايان ترم: شنبه 18/10/95 لغايت پنجشنبه 30/10/95

معاونت آموزشي

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal