دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

انتخاب واحد: دوشنبه 5/11/94 لغايت چهارشنبه7/11/94

انتخاب واحد با تأخير: پنجشنبه8/11/94

شروع كلاس‌ها: شنبه 10/11/94

حذف و اضافه: يكشنبه 18/11/94 لغايتسه شنبه 20/11/94

پايان كلاس ها: پنجشنبه 13/3/95

امتحانات پايان ترم: يكشنبه 16/3/95 لغايت دوشنبه31/3/95

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal