دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

انتخاب واحد: يكشنبه 22/6/94 لغايت سه شنبه 24/6/94

انتخاب واحد با تأخير: چهارشنبه 25/6/94

شروع كلاس‌ها: شنبه 28/6/94

حذف و اضافه: يكشنبه 12/7/94 لغايت سه شنبه 14/7/94

امتحانات ميان ترم: شنبه 16/8/94 لغايت چهارشنبه 18/9/94

پايان كلاس هاي عملي: پنجشنبه 26/9/94

امتحانات دروس عملي: شنبه 28/9/94 لغايت پنجشنبه 10/10/94

پايان كلاس ها: جمعه 18/10/94

امتحانات پايان ترم: شنبه 19/10/94 لغايت يكشنبه 4/11/94

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal