دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

شرح وظايف اداره پذيرش و ثبت‌نام:

1ـ انجام مقدمات ثبت‌نام از دانشجويان جديدالورود در زمان‌هاي اعلام شده از طرف دفتر آزمون

2ـ نظارت و كنترل مدرك تحصيلي و تشكيل پرونده دانشجويان جديدالورود

3ـ ثبت‌نام و تشكيل پرونده دانشجويان انتقالي دائم و ميهمان ترمي و ميهمان ماده 55 و ارائه شماره دانشجويي و ارسال كارنامه به واحد

4ـ درخواست تاييديه تحصيلي و ريزنمرات براي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد كه ثبت‌نام جديدالورود شده‌اند.

5ـ بررسي پرونده‌هاي دانشجويان جديدالورود و رفع نقص پرونده از نظر مدارك ارائه شده و مكاتبات لازم با دانشجو

6ـ ثبت‌نام با تأخير از دانشجوياني كه در موعد مقرر ثبت‌نام ننموده‌اند.

7ـ ارسال ليست دانشجويان ثبت‌نام با تأخير به همراه فيش بانكي آنها به اداره امور مالي سازمان مركزي و مركز آزمون

8ـ پيگيري در خصوص ارسال كارت‌هاي دانشجويي و تحويل كارت‌هاي ارسال شده از مركز آزمون به دانشكده‌ها

پرسنل اداره پذيرش و ثبت‌نام

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

مهدي حاج هاشمي

رئيس اداره پذيرش و ثبت‌نام

2

الياس شمس

كارشناس پذيرش و ثبت‌نام

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal