دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

دفتر مطالعات وتحقیقات آموزشی
مأموريت اصلي این دفتر، مطالعه، نیاز سنجی وآموزش در زمينه‌هاي مورد نياز با استفاده از روش‌‌هاي علمي نوین به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، و ارتقاي كيفي برنامه‌هاي درسی در چارچوب اصول و سياست‌هاي سازمان مرکزی و نظام جامع آموزشی است. اهم فعالیت های این قسمت شامل :
الف) طرح دانش افزایی اساتید :
- برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای هیات علمی با همکاری ومساعدت دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد شامل:
-آمادگی برای امتحان تافل
- روش تحقیق
آمار پیشرفته
آشنایی با نرم افزارهای آموزشی نظیر  SPSS،AMOS،MATLAB ،Endnote
-کارآفرینی
- طراحی پست وحفاظت رله
- مدل سازی ریاضی به روش داینامیکی
- نحوه نگارش معرفی نامه به زبان انگلیسیC.V
برنامه ریزی والگوی تدوین طرح درسی
- انگیزش ویاد دهی اثر بخش
- فلسفه علم
- فراتحلیل
- اصول جمله نویسی ونگارش به زبان انگلیسی
- نیاز سنجی وتعیین اثر بخشی کارگاهها ودروه های آموزشی
- تدوین وبازنگری مستمر نظام ارزشیابی اعضای هیات علمی منطبق باسیاستهای کلان دانشگاه
 ب) بررسی علل افت تحصیلی،مشروطی،انصراف ازتحصیل و.. دانشجویان وارائه راهکارهای مناسب درخصوص بهبودوارتقای کیفی از طریق ایجاد تیم هاوکارگروه های تخصصی
 ج) ایجاد وتوسعه روشهای نوین در آموزش از قبیل Blended Learning
 د ) روشهای ایجاد انگیزه برای یادگیری اثربخش ویژه دانشجویان
ه ) روشهای کاهش اضطراب واسترس برای دانشجویان
و ) بررسی وتعیین ویژگیهای راهبردی دانشجویان ممتاز وانتقال آن به دانشجویان ضعیف
ز ) تشویق وترغیب دانشجویان ممتاز

 

www.iaukhsh.ac.ir
Powered by DorsaPortal